từ chối trách nhiệm

Các trò chơi được cung cấp trên trang web này chỉ nhằm mục đích giải trí. Trang web và chủ sở hữu của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc chơi trò chơi. Tất cả người dùng nên đánh bạc có trách nhiệm và trong khả năng của họ. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các luật địa phương liên quan đến chơi trò chơi trực tuyến.

Chúng tôi không có ý định vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền nghệ sĩ hoặc bản quyền. Nếu bạn nhận ra rằng nội dung thuộc về bạn được xuất bản ở đây, bạn có thể liên hệ chúng tôi, vì vậy, chúng tôi có thể xóa nó càng sớm càng tốt mà không có bất kỳ câu hỏi nào hoặc chúng tôi có thể sắp xếp tín dụng hoặc quan hệ đối tác phù hợp.

E-mail: beawaretheworldoftech@gmail.com